AE8 ĐẠI LÝ
YÊU CẦU GIỮ HẠNG MỨC TRONG VÒNG 1 THÁNG A B C D
Hoa Hồng 10% 25% 35% 45%
Thành Viên Hoạt Động 2 ~ 4 5 10 15
Thành Viên Nạp Tiền 2,000,000 VND 2,000,000 VND 2,000,000 VND 2,000,000 VND
Thành Viên Thua Cùng Chia Sẽ Lợi Nhuận
Trừ Phí Bản Quyền Không Không Không Không
Thành Viên Phải Tham Gia Đặt Cược Ít Nhất - - 5 Ngày 5 Ngày
NÂNG CẤP
THÀNH VIÊN THUA > 300 TR - 799 TR C
THÀNH VIÊN THUA > 800 TR D

B (-8,500,000 VND TỔNG THUA - KHUYẾN MÃI - HOÀN TRẢ MỖI NGÀY) X 25%

VD : 25% HOA HỒNG
Thành Viên 1 Thua
-5,000,000 ₫
Thành Viên 2 Thắng
1,000,000 ₫
Thành Viên 3 Thua
-3,000,000 ₫
Thành Viên 4 Thua
-2,000,000 ₫
Thành Viên 5 Thắng
500,000 ₫
TỔNG THUA  : -8,500,000 VND

CHÚ Ý:
  • - Nghiêm cấm Đại lý tự mở tài khoản để rửa tiền, cá cược bất hợp pháp.
  • - Bất kỳ đại lý nào sử dụng các phương thức không trung thực để lừa tiền hoa hồng của công ty, hoặc hội viên của đại lý và đại lý có cùng địa chỉ IP sẽ được coi là hành vi gian lận, tư cách đại lý sẽ bị hủy bỏ và tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, hoa hồng sẽ không được thanh toán.
  • - Nếu có nhiều hội viên có cùng một địa chỉ IP, họ sẽ được coi là hội viên không hợp lệ.

** LIÊN HỆ CSKH AE8 ĐỂ HIỂU RÕ HƠN

Phương thức thanh toán

-COUNTDOWN TO 11TH JUNE 2021 AT 9:00PM (EUROPE/ROME TIME)-

  • days

  • Hours

  • Minutes

  • Seconds

Chat h? tr?
Chat ngay